P.g.a Corona så släpper vi in 5 kunder åt gången och ber er att hålla avstånd.